Subsidie voor uw rekenproject – Aanvragen vóór 15 februari

subsidie voor uw rekenproject van de nvorwo

De NVORWO heeft het doel om de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs te stimuleren, onder andere door het ondersteunen van projecten en activiteiten van en voor de leden van de vereniging. De vereniging stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Subsidie aanvragen

Vanaf 1 januari tot 15 februari 2019 kan er bij de NVORWO subsidie worden aangevraagd voor uw rekenproject. Hoe dat precies in zijn werk gaat leest u op de subsidie-pagina van onze website.

Lees verder »Subsidie voor uw rekenproject – Aanvragen vóór 15 februari

Vraag vóór 8 januari 2017 NVORWO-subsidie aan voor uw project

NVORWO-subsidie voor uw reken-wiskundeproject

De NVORWO stelt jaarlijks subsidie beschikbaar om het reken-wiskundeonderwijs verder te ontwikkelen. Van 1 november tot 8 januari 2017 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een reken-wiskundeproject.

In 2016 is een vijf-tal subsidie-aanvragen gehonoreerd. Deze projecten zullen in de loop van 2017 worden afgerond. Het ging om de volgende projecten:

Lees verder »Vraag vóór 8 januari 2017 NVORWO-subsidie aan voor uw project