Panamaconferentie 2021 Rekenen Wiskunde 3D

Dit jaar had de panama conferentie een primeur, de conferentie ging digitaal! En wat brengt dat een andere organisatie met zich mee dan wanneer er een fysieke conferentie zou plaatsvinden. Een mooie website met overzichtelijke tegels met de programma onderdelen was de uitkomst. Vanuit huis een conferentie volgen is een bijzondere belevenis. In plaats van te starten in een grote aula en een welkomstwoord en beginlezing te horen, kwam dit nu vanuit een studio in de universiteit van Utrecht. En dit was anders, maar zeker niet minder waardevol. De toon van de conferentie was gezet en die was goed. Ondanks een paar technische tegenslagen zijn de meeste lezingen, workshops en werkgroepen goed verlopen. Er zijn interessante en inhoudelijke discussies gevoerd, er zijn lezingen geweest en iedereen is aan het denken en aan het werk gezet. Wie er behoefte aan had kon tussen de rondes door even bijpraten in de lounge. Zo kon iedereen elkaar toch even zien en spreken. En wat het voordeel van een digitale conferentie blijkt te zijn: als je niet zo goed kunt kiezen tussen twee programma onderdelen, kun je het nog terugkijken via de website. Concluderend kan ik zeggen dat ik denk dat we het liefste elkaar volgend jaar weer in een mooie bosrijke omgeving elkaar willen treffen, maar gezien de omstandigheden was dit een prachtig alternatief. Dank en complimenten aan de organisatie en iedereen die er aan mee heeft gewerkt, we kunnen terugkijken op een mooie conferentie!

Namens het bestuur,

Marike Barendregt

Lopende projecten 2020-2021

Project 1

Wie zijn er sterker?
De jongens of de meisjes?

Het ‘Wie zijn er sterker: de jongens of de meisjes? Rekenen in de context van een ‘wetenschappelijk’ onderzoek’-project krijgt financiële ondersteuning van de NVORWO voor de ontwikkeling van een lessenserie waarin onderzoeksvaardigheden, rekenvaardigheden en rekenbegrip worden vergroot door bovenbouwleerlingen een onderzoeksproject uit te laten voeren. Mooi passend bij de ontwikkelingen binnen curriculum.nu en aansluitend op eerdere projecten door de NVORWO gesubsidieerd rondom kwantitatieve informatievaardigheden.

Project 2

De Rekenchallenge

Het ‘Rekenchallenge’-project krijgt financiële ondersteuning van de NVORWO voor de ontwikkeling van een compleet aanbod Rekenchallenges, dit zijn activiteiten waarin de dagelijkse praktijk van leerlingen wordt gekoppeld aan de leerstof op school. Hierbij worden handelend en ontdekkend rekenen gestimuleerd. Het is de bedoeling dat de challenges voor verschillende domeinen worden ontwikkeld in dit project. Mooie activiteiten, die zeer populair waren tijdens de eerste lockdown-periode. Leuk en betekenisvol, verbinding met de praktijk, ouders werden actief betrokken en rekenen in de eigen belevingswereld om je heen.