Discussie: Toekomst van ons onderwijs

De onderwijsorganisaties AVS, FvOv, VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, LAKS, Vereniging Hogescholen, VSNU, JOB MBO, CNV Overheid, CNV Onderwijs, Interstedelijk Studenten Overleg, Landelijke Studentenvakbond en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang hebben de handen ineengeslagen. Via het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs roepen deze partijen op tot een brede dialoog over aanpassingen en vernieuwingen die nodig zijn om de uitdagingen in het onderwijs het hoofd te bieden.

Er gaat veel goed in het Nederlandse onderwijs, maar diverse signalen waarschuwen al langer dat het onderwijs onder druk staat. Zo daalt de leesvaardigheid bij Nederlandse leerlingen, is er sprake van kansenongelijkheid, wordt beroepsonderwijs ondergewaardeerd en ervaren scholen dat zij door schotten in het systeem en onder meer door ‘vroegselectie’ niet het beste uit studenten en leerlingen kunnen halen. De druk op leerlingen en studenten gaat steeds vaker ten koste van hun welzijn en prestaties. Ook is er een gebrek aan waardering voor onderwijsprofessionals, waardoor het personeelstekort en de werkdruk toenemen.

Structurele verbetering

Om deze ontwikkelingen ter discussie te stellen hebben de gezamenlijke onderwijsorganisaties de krachten gebundeld. Een gezamenlijke en eensgezinde visie op het onderwijs in 2030 is in hun ogen nodig om het onderwijs structureel te verbeteren. Een visie die institutionele belangen overstijgt en helderheid biedt aan mensen die in het onderwijs leren en werken. NVORWO is lid van de FvOv en op die manier betrokken bij de meningsvorming over deze ontwikkelingen. Waar mogelijk zullen we vanuit de expertise van onze leden hieraan bijdragen leveren.

Ankerpunten

In het stuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ zetten de onderwijsorganisaties na een gezamenlijke probleemanalyse en vanuit gezamenlijke oplossingsrichtingen 5 ankerpunten uit voor een discussie over aanpassingen en vernieuwingen. Zij sluiten daarbij aan bij en bouwen voort op lopende ontwikkelingen in het onderwijs, zoals de dialoog over een curriculumherziening, de ambities rond een landelijke kennisinfrastructuur voor innovatie en onderzoek en de door de Onderwijsraad geëntameerde discussie over een meer eigentijds perspectief op leraarschap. Naast veranderingen die het onderwijsveld zelf kan en moet oppakken zijn er structurele investeringen door de overheid nodig. De onderwijsorganisaties willen onderstrepen dat dit groot onderhoud moet plaatsvinden zonder de noodzakelijke korte termijnacties op het gebied van onder meer werkdruk en personeelstekorten uit het oog te verliezen.

Het discussiestuk ‘Toekomst van ons Onderwijs’ bevat de volgende 5 ankerpunten:

  • een vroege start is de beste basis;
  • doorlopende leerlijnen in het onderwijs;
  • leven lang ontwikkelen is vanzelfsprekend: naar een brede, sterke leercultuur;
  • onderwijsprofessionals: naar aantrekkelijker werk in een samenwerkende sector;
  • onderzoek en innovatie van wereldniveau.

Input voor verkiezingsprogramma’s

De betrokken organisaties gaan de komende maanden het gesprek aan met hun eigen achterban en met iedereen die het onderwijs een warm hart toedraagt. De opbrengst van deze dialoog is input voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en moet leiden tot een gezamenlijke visie en koers voor de komende kabinetsperioden.

Lees het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.