Hoe presteren Nederlandse leerlingen in het algemeen op rekenen-wiskunde in internationaal vergelijkend onderzoek (TIMSS)?

In de periode 1995-2015 zien we bij TIMSS een geleidelijke terugloop van opbrengsten. In die periode daaraan voorafgaand is veel geïnvesteerd in modernisering van het rekenonderwijs in Nederland en stond Nederland in de wereldtop. Sinds de eeuwwisseling wordt er nauwelijks meer geïnvesteerd in modernisering van het rekenonderwijs. Nederland valt heel langzaam terug naar het Europees gemiddelde, maar staat nog altijd in de subtop. Overigens zijn er ook steeds meer landen (en stadstaten) mee gaan doen met dit onderzoek waardoor de relatieve positie van de verschillende meetmomenten moeilijk te vergelijken valt. 

Zie bijvoorbeeld ook de Leerplankundige verkenning van TIMSS-trends Rekenen-wiskunde en natuurwetenschappen (SLO/Van Zanten, Van Graft & Van Leeuwen, 2017).