Hoe ziet het rekenonderwijs in scholen eruit?

Scholen verschillen sterk, de kwaliteit van de leraren op het gebied van rekenonderwijs verschilt per school ook sterk en de rekenmethoden die ze gebruiken verschillen ook sterk. In het basisondewijs zijn zo’n 7 verschillende methodes in omloop met allen andere opzetten (Alles Telt, Wizwijs, Rekenrijk, Pluspunt, Wereld in Getallen, Reken Zeker/Getal en Ruimte Junior, Rekenwonders).