Hoeveel onderzoek wordt er gedaan naar rekenonderwijs?

Een schatting via Google-Scholar is dat er zo’n 5000 wetenschappelijke publicaties per jaar verschijnen over rekenonderwijs, dat is ongeveer 100 per week. Dit betekent dat goed rekenonderwijs een soort puzzel van vele factoren is. Praktijkgericht onderwijsonderzoek kan mogelijk indicaties geven, maar eigenlijk nooit onomstotelijk voor alle leerlingen en scholen en streken in het land.