Is er eigenlijk wel een tegenstelling traditioneel en realistisch rekenen?

Dit is een grotendeels kunstmatige tegenstelling die eigenlijk vooral in de (social) media voorkomt en daar steevast wordt opgeblazen. Op scholen is er altijd een mix van benaderingen en werkvormen, ook afhankelijk van het onderwerp, het kind, het niveau en de klas. Dat is altijd zo geweest. Ook gedurende de hele vorige eeuw waren rekenmethoden een mix van nadruk op bewerkingen en het aanleren van functioneel rekenen. Eenzijdigheid in didactiek en werkvormen is niet in het belang van kinderen, leraren of scholen.

We verwijzen ook graag naar de volgende tips over het omgaan met discussies die zo in een tegenstelling worrden getrokken.