Wat is een context eigenlijk?

Een context is een situatie waarin functioneel gerekend moet worden. Als die situatie wordt beschreven in taal spreken men internationaal van “word problems” en in de media soms van “verhaaltjessommen/redactiesommen”. De situatie kan echter ook in beeld worden weergegeven of een situatie zijn in spel of simulatie waarin gerekend moet worden om een probleem op te lossen. De vaardigheid die daarvoor, naast rekenvaardigheid, nodig is, is het vertalen van de situatie naar een rekenhandeling. Die vaardigheid heet mathematiseren en wordt sinds de alomtegenwoordigheid van rekenmachines en rekenapps als een van de meest belangrijke vaardigheden van reken- en wiskundeonderwijs gezien.