Wat (of wie) is curriculum.nu en wat doen die voor het reken-wiskundeonderwijs?

Mensen uit de onderwijspraktijk: basisschoolleraren en middelbare schooldocenten, formuleren nieuwe doelen: het wat van het reken-wiskundeonderwijs. Zij bemoeien zich niet met het hoe. Zie voor het gehele proces en de inmiddels opgeleverde tussenproducten de website van curriculum.nu