Wat zijn de huidige doelen van het reken-wiskundeonderwijs?

De doelen voor het rekenen in het basisonderwijs zijn wettelijk vastgelegd in de kerndoelen en het referentiekader taal en rekenen. Doelen van rekenonderwijs gaan gaan veel verder dan bijvoorbeeld alleen bewerkingen (zoals 134 x 63) uitvoeren. Doelen van rekenonderwijs zijn ook: getallen in allerlei situaties interpreteren, getallen herkennen en gebruiken in echte situaties. Daarnaast zijn belangrijke doelen: meten en meetkunde en het stelsel van maten dat wij gebruiken. Verder is er ook aandacht voor de eerste beginselen van kansrekening en statistiek en informatieverwerking, diagrammen of grafiekjes. Deze doelen zijn heel vergelijkbaar met die in andere Europese landen.