Wie gaat er over het hoe (didactiek) van het reken-wiskundeonderwijs?

Niet de overheid, maar scholen en leraren zelf, ondersteund door methoden, opleidingen, vakverenigingen, vakliteratuur, wetenschappelijke literatuur, onderzoek, ervaring, onderwijsadviseurs etc. etc.