Van de voorzitter – Een anderhalve meter cultuur… wat is dat dan en hoe gaat dat eruit zien?

Wat een bijzondere tijden…. Bizar is wellicht een betere term. Binnen afzienbare tijd zaten we thuis en daar werken we, geven we online en thuis aan onze eigen kinderen les en proberen we zo goed mogelijk alles zijn doorgang te laten vinden. Ik ben onder de indruk en kan nog niet zo goed wennen aan deze nieuwe manier van leven.

Hoe waardevol is echt contact en interactie? Ik mis het om in de scholen te zijn en mee te mogen kijken met leraren, om hen juist die vragen te stellen die hen verder helpen in het bewust worden van hun ontwikkeling. De interactie en het contact dat ik heb in mijn werk is van essentieel belang en het lijkt mij voor iedere leraar het uitgangspunt van afstemming. Want wat doe je met de gezichtsuitdrukking van een kind dat tijdens jouw instructie laat zien dat hij het begrijpt of juist niet? En wat kun je als je een instructiefilmpje opneemt en vervolgens niet kunt zien wat er op die gezichten gebeurt?

Maar ik hoor ook om me heen hoe fantastisch het is en voelt voor kinderen als ze hun juf of meester toch even zien en horen! Al is het maar voor het voorlezen van een verhaal. De situatie waarin we leven en die hopelijk op het moment dat u dit leest weer anders al zijn, vraagt veel van ons allemaal.

Dit nummer van Volgens Bartjens gaat over wiskundig denken. Mijn pleidooi is altijd dat rekenen en wiskunde overal is en ik zie dat er op dit moment een aaneenschakeling is van informatie die een beroep doet op ons wiskundig denken. Denk aan alle getallen, grafieken en voorspellingen betreffende hoeveelheden bedden, verpleegkundigen, besmettingen of mensen die overleden zijn maar ook alle argumenten die gebruikt en toegepast worden om bepaalde beslissingen te nemen. Onze wereld is er vol van. Wat is er nu dus betekenisvoller dan de wiskundige wereld om ons heen te leren begrijpen?

Bij de voorbereiding van deze column kwam ik tot de ontdekking dat het bij wiskundig leren denken ook vooral gaat om het leren stellen van goede vragen en het denkwerk daarover bij de leerlingen te leggen. Reken-wiskundeonderwijs is veel meer dan voordoen en nadoen, want juist als leraren open vragen stellen leren leerlingen nadenken. We willen meer focus op de begripsvorming en ik doe dat het liefst door samen vragen te stellen over de situatie die gegeven is. Niet alleen om tot het goede antwoord te komen, maar om te kunnen redeneren en te begrijpen waarom iets is zoals het is en hoe we ermee kunnen rekenen.

Het blijft een uitdaging om vragen te stellen die vooral aanzetten tot denkwerk. En in de wiskunde zijn er nog vaak vragen waar ik het antwoord niet direct op weet :-).

Jenneken van der Mark.