Van de voorzitters…

De NVORWO is een dynamische vereniging. Rekenen was, is en zal altijd een veel besproken onderwerp blijven binnen ons onderwijs en de NVORWO profileert zich graag in het hart van dat gesprek. Om er maar een paar te noemen blijven belangrijkste thema’s wat ons betreft:

  • Wat zijn de meest relevante onderdelen van rekenwiskunde om kinderen goed te equiperen voor de huidige en toekomstige tijd?
  • Hoe kun je dat het beste vormgeven in de klas en in de school?
  • Wat is een verstandig evenwicht tussen taal, rekenen en andere ontwikkelingsgebieden van kinderen?
  • In welke mate streef je bij rekenen naar hogere-orde vaardigheden als probleemoplossen, creativiteit en nadenken over rekenen?

Dit zijn allemaal onderwerpen waarover we als NVORWO graag het gesprek voren als leden onderling en met allerlei mensen buiten de NVORWO die zich daar ook mee bemoeien.

Volgens Bartjens is op dit moment het enige medium dat breed verspreid, met hoge kwaliteit en met een onverbiddelijke regelmaat de leden van de NVORWO en de overige abonnees informeert over de ontwikkelingen in het rekenonderwijs. Wij koesteren dit blad daarom zeer.

Curriculum.nu

Er liggen sinds 16 oktober jl. weer nieuwe tussenproducten van het ontwikkelteam van Curriculum.nu. We zijn blij dat we daarin mooie en nieuwe inzichten over rekenonderwijs in de toekomst bespeuren, die ook zeer vergelijkbaar zijn met zaken die we in de toekomstvisie van de NVORWO eerder gepubliceerd hebben. Als u dit leest hebben sommige van onze leden al meegedacht en meegepraat over een passende reactie op het tussenproduct, wat heeft geresulteerd in een officiële NVORWO-reactie over dit derde tussenproduct rekenen-wiskunde. Het vervolg leest u in een volgend nummer van Volgens Bartjens of in onze nieuwsbrief.

Ondanks onze grote waardering voor het werk van het ontwikkelteam rekenwiskunde van curriculum.nu volgen wij de ontwikkelingen ook kritisch. We willen ons sterk maken voor voldoende tijd en ruimte om nieuwe zaken uit te proberen en te ontwikkelen op de scholen, op de opleidingen en in de nascholing. Daarbij vinden wij dat er op elke school een rekencoördinator met voldoende tijd zou moeten zijn die samen met collega’s aan de slag gaat met de modernisering van het rekenonderwijs.

Bestuur

Een andere dynamiek is dat een vereniging als NVORWO bestuurd moet worden. Dat besturen gebeurt als vrijwilligerstaak en beschikbaarheid daarvoor is niet altijd goed te voorspellen.

Douwe Jan Douwes heeft helaas moeten besluiten dat zijn zeer drukke werkverplichtingen het niet mogelijk maakten dat goed te combineren met zijn werk voor de NVORWO. Hij heeft afscheid genomen als voorzitter en als bestuurslid.
Daarnaast heeft ook Michelle Taverne moeten besluiten dat deelnemen in het bestuur haar te veel bespatte. Gelukkig blijft zij wel betrokken bij de activiteiten ten behoeve van de rekencoördinatoren die de vereniging ondersteunt.
We zijn hen beiden zeer erkentelijk voor het werk dat zij de afgelopen jaren voor de NVORWO hebben verricht.
Het bestuur heeft inmiddels besloten het voorzitterschap als duo-voorzitterschap met Jenneken van der Mark en Kees Hoogland in te richten. Dat geeft meer slagkracht en flexibiliteit.
Het bestuur is inmiddels ook versterkt met pabo-docent Michiel Veldhuis. We heten hem van harte welkom.

Ten slotte…

We zijn ook nadrukkelijk op zoek naar andere manieren en vormen waarop we leden actief kunnen inzetten voor de vereniging. Wij horen graag uw ideeën en initiatieven.

U kunt ons altijd mailen!

Jenneken van der Mark
Kees Hoogland

Duo-voorzitters NVORWO

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.