Voorleesplezier: Kinder- en jeugdliteratuur en rekenen-wiskunde

Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling, maar kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van reken- en wiskundevaardigheden!
Door de jaren heen zijn er bij ons tal van tips binnengekomen voor boeken waarin reken- en wiskundeonderwerpen aan bod komen of die bijdragen aan het reken-wiskundig denken en het probleemoplossend vermogen van kinderen. Dit gaat van boeken die zich richten op tellen en getalbegrip tot verhalen waarin allerlei rekenraadsels zijn verwerkt. We brachten de titels samen in een mooi overzicht, waarin je per leeftijdscategorie en per onderwerp geschikte boeken kunt opzoeken voor jouw klas.

We wensen je veel (voor)leesplezier en hopen dat deze lijst je inspiratie biedt om samen met de kinderen de reken- en wiskundeonderwerpen te bespreken.
Laat via een reactie aan ons weten wat je van de lijst vindt, of deze jou helpt en hoe je ermee aan de slag bent gegaan in de praktijk. En heb je een suggestie voor een aanvulling? Deel deze dan vooral met ons, zodat we de lijst kunnen uitbreiden.

Attachments