Van de voorzitter… Volgens Bartjens, maart 2017

Ed de Moor

Mijn vorige column was klaar en allang ingeleverd toen we hoorden dat Ed de Moor was overleden. De hoofdredacteur is nog in staat geweest om in een artikel diverse mensen aan het woord te laten om te vertellen over alle aspecten waarin Ed veel voor het reken-wiskunde onderwijs  betekend heeft.  Het gaf een mooi beeld van de 83-jarige Ed, die tot bijna het laatste moment actief geweest is voor zijn vakgebied. Hij was oprichter, erelid, inspirator, actief lid en nestor van de NVORWO. Hij was een prachtig voorbeeld voor ons en voor mij. Op de Panamaconferentie van 19 en 20 januari werd hij ook herdacht in een waardige bijeenkomst.

Rekencoördinatoren

Maar wij gaan door, ook met de ideeën en wensen die Ed al had voor goed reken-wiskundeonderwijs. We zijn nog lang niet zo ver dat er een rekencoördinator – een wiskobaas – op iedere school is, maar gelukkig komen er wel steeds meer: Rekencoördinatoren vormen binnen een schoolbestuur een netwerk, waarvan één de trekker is. Of ze komen binnen een regio een aantal keren per jaar bijeen om van elkaar te leren. Rekencoördinatoren werken hard aan een rekenbeleidsplan voor de school. Ze zijn geen papieren tijger om wat te hebben als de inspectie komt, maar ze bepalen daadwerkelijk waar de school aan werkt voor goed reken- wiskundeonderwijs. Ze volgen scholing met elkaar. Op de Panamaconferentie waren er heel wat rekencoördinatoren aanwezig en op de Nationale RekenCoördinatoren Dag (NRCD) van 10 maart zullen zij vast ook weer met grote aantallen aanwezig zijn. Als u dit leest, is die dag al geweest, maar volgend jaar is er weer één!

En we gaan ermee door: rekencoördinatoren ondersteunen, inspireren, concrete hulp geven en een platform aanbieden om digitaal te overleggen. Heeft u ideeën, laat het ons weten. Een rekencoördinator is een must voor het op peil houden, het verbeteren en het zinvoller en leuker maken van rekenen-wiskunde op school.

Rekenen in de 21e eeuw

In januari werd voor de 35e keer de Panamaconferentie gehouden. Vanwege dat lustrum had de organisatie, Marc van Zanten en Cathe Notten, besloten om een aantal mensen uit te nodigen om vanuit hun expertise een artikel te schrijven over ‘Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw, ideeën en achtergronden voor het primair onderwijs’. Uitgave van dit boek was één van de gehonoreerde projectaanvragen aan de NVORWO voor 2016. Dat is prima gelukt door de medewerking van de vele auteurs die hun bijdragen belangeloos schreven. Vanuit diverse invalshoeken komen er in het boek steeds weer 21e eeuwse vaardigheden naar voren: problemen oplossen, communiceren, samenwerken. Rekenen-wiskunde is uitermate geschikt om deze vaardigheden te ontwikkelen, tenminste als de leerkracht hier tijd en aandacht aan besteedt.

Ruimte creëren in de lessen om echte denkactiviteiten te laten plaatsvinden; het geeft voldoening en plezier. Maar waar haal je de tijd vandaan? Leerlingen moeten toch eerst de basis beheersen voordat ze verder kunnen met echte denkactiviteiten? Daar zit juist net de uitdaging. Machines zullen in de toekomst steeds meer taken van ons overnemen, maar om een rekenmachine goed te gebruiken moet er een heel goed ontwikkeld getalbegrip zijn, moeten de bewerkingen begrepen zijn, moet er met grote getallen kunnen worden gemanipuleerd, et cetera. Wat is daar allemaal voor nodig? En toch… ergens moeten we de koers gaan verleggen. Lees en geniet van dit boek. Het is digitaal te lezen via deze link of het kan worden aangeschaft via dezelfde webpagina.

Jaarvergadering / studiedag op 7 april

Op 7 april is de jaarvergadering van de NVORWO, gevolgd door een studiedag ‘Rekenen-Wiskunde, een vakgebied in beweging’. Ook op die dag gaat het erom hoe je onderwijs kunt veranderen, terwijl de uitvoering gewoon doorgaat. U bent degene die de veranderingen en vernieuwingen in werking zet. U ziet de kinderen genieten en groeien.

U kunt zich nog (net) aanmelden voor deze dag. Ik hoop u op deze dag te ontmoeten!

U kunt me altijd mailen,

Francis Meester,
Voorzitter NVORWO

 

 

 

 

 

Plaats een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.