NVORWO is actief met ……

Netwerken voor en door rekencoördinatorenNetwerken voor en door rekencoördinatoren

 

Het hebben, houden en goed toerusten van rekencoördinatoren op de (speciale) basisscholen in Nederland is één van de speerpunten van de NVORWO. 

Wiskunde voor morgen, werkgroep van de nvorwo
Wiskunde voor Morgen

De werkgroep Wiskunde voor Morgen is een gezamenlijke werkgroep van de Nederlandse Vereniging tot de ontwikkeling van het Reken/WiskundeOnderwijs (NVORWO) en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW). De werkgroep Wiskunde voor Morgen richt zich op de vraag hoe het reken-wiskunde onderwijs zo kan worden ingericht dat de leerlingen van nu adequaat worden voorbereid op het goed functioneren in de maatschappij van morgen. (lees meer)

 

Ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie

 

proposition paper curriculum.nu - reactie eindrapport nvorwoCurriculum.nu