Werkgroepen en Projecten

Werkgroepen en projectgroepen van de NVORWO

Onderstaande werkgroepen en projecten zijn in het leven geroepen om de doelstelling van de NVORWO om de ontwikkeling van goed reken-wiskundeonderwijs te stimuleren te kunnen realiseren. Hieronder vindt u een overzicht van deze werkgroepen en projectgroepen. Om meer te weten klikt u op de naam van de werkgroep of projectgroep.

Wiskunde voor morgen, werkgroep van de nvorwo
     Wiskunde voor Morgen

 

De werkgroep Wiskunde voor Morgen is een gezamenlijke werkgroep van de Nederlandse Vereniging tot de ontwikkeling van het Reken/WiskundeOnderwijs (NVORWO) en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW). De werkgroep Wiskunde voor Morgen richt zich op de vraag hoe het reken-wiskunde onderwijs zo kan worden ingericht dat de leerlingen van nu adequaat worden voorbereid op het goed functioneren in de maatschappij van morgen. (lees meer)

 

Netwerken voor en door rekencoördinatorenNetwerken voor en door rekencoördinatoren

 

Het hebben, houden en goed toereiken van rekencoördinatoren op de (speciale) basisscholen in Nederland is één van de speerpunten van de NVORWO. Hiervoor heeft de NVORWO drie werkgroepen in het leven geroepen. (lees meer)

 

NVORWO - subsidie voor uw projectWerkgroep Project-aanvragen

De NVORWO wil de ontwikkeling van goed reken-wiskundeonderwijs onder andere realiseren door het ondersteunen van projecten en activiteiten van en voor de leden van de vereniging. De vereniging stelt hiervoor een subsidie beschikbaar voor projecten en/of voor een inhoudelijke bijdrage van een reken-wiskunde-expert. (lees meer)