Netwerken voor en door rekencoördinatoren

Het hebben, houden en goed toereiken van rekencoördinatoren op de (speciale) basisscholen in Nederland is één van de speerpunten van de NVORWO. We willen graag zoveel mogelijk rekencoördinatoren de gelegenheid bieden om kennis met elkaar uit te wisselen. 

Daarom organiseert de NVORWO samen met rekencoördinatoren regiobijeenkomsten voor rekencoördinatoren. De bijeenkomsten zijn niet alleen toegankelijk voor officiële rekencoördinatoren maar ook voor iedereen die zich bezighoudt met rekenen in de basisschool en daarbij een speciale taak heeft. Ook alle reken-coördinatoren die al deelnemen aan bestaande netwerken hebben de mogelijkheid om deze regiobijeenkomsten te bezoeken.

Het is hierbij geenszins de bedoeling om in het vaarwater te treden van al bestaande netwerken maar eerder om hierop een aanvulling te vormen en tevens ‘onderdak’ te bieden aan rekencoördinatoren die nog niet bij een bestaand netwerk zijn aangesloten.

Doel regiobijeenkomsten voor rekencoördinatoren

Door het organiseren van de regiobijeenkomsten willen we faciliteren dat zoveel mogelijk rekencoördinatoren gevoed kunnen worden met nieuwe kennis en ontwikkelingen rondom het verzorgen van goed rekenonderwijs. We werken hierbij samen met de organisatie van de Nationale RekenCoördinatorDag en het SLO, die onder andere Masterclasses voor rekencoördinatoren gaan organiseren.

Inhoud regiobijeenkomsten voor rekencoördinatoren

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in de regio Amsterdam en is te beschouwen als startbijeenkomst waarin de behoeften van de rekencoördinatoren zullen worden geïnventariseerd. Er zal daarom voldoende ruimte zijn voor uitwisseling en gesprek. Ook willen wij graag de feedback inventariseren / organiseren rondom curriculum.nu. 

Tijd en plaats regio-bijeenkomsten NVORWO

De volgende start-bijeenkomst is gepland:

Regio Amsterdam                   1 november 2018        16:00 tot 20:00

De kosten van deelname bedragen € 15,- voor leden en € 25,- voor niet-leden.

Aanmelden voor de regio-bijeenkomst

Heeft u belangstelling voor het bijwonen van de regio-bijeenkomst? Dan kunt u zich opgeven door het invullen van het formulier onderaan deze pagina.

Tijd en plaats masterclasses SLO

De volgende masterclasses zijn gepland:

  1. Probleem oplossen           Utrecht    27 september 2018
  2. Sterke rekenaars                Utrecht    31 oktober 2018
  3. Toetsen en beoordelen   Utrecht    21 november 2018

Lees meer over de masterclasses op de website van SLO

Formulier aanmelden regio-bijeenkomst

Ik meld mij aan voor de regio-bijeenkomsten in Amsterdam