Netwerken voor en door rekencoördinatoren

Het hebben, houden en goed toereiken van rekencoördinatoren op de (speciale) basisscholen in Nederland is één van de speerpunten van de NVORWO. We willen graag zoveel mogelijk rekencoördinatoren de gelegenheid bieden om kennis met elkaar uit te wisselen. 

Daarom organiseert de NVORWO samen met rekencoördinatoren regiobijeenkomsten voor rekencoördinatoren. De bijeenkomsten zijn niet alleen toegankelijk voor officiële rekencoördinatoren maar ook voor iedereen die zich bezighoudt met rekenen in de basisschool en daarbij een speciale taak heeft. Ook alle reken-coördinatoren die al deelnemen aan bestaande netwerken hebben de mogelijkheid om deze regiobijeenkomsten te bezoeken.

Het is hierbij geenszins de bedoeling om in het vaarwater te treden van al bestaande netwerken maar eerder om hierop een aanvulling te vormen en tevens ‘onderdak’ te bieden aan rekencoördinatoren die nog niet bij een bestaand netwerk zijn aangesloten.

Doel regiobijeenkomsten voor rekencoördinatoren

Door het organiseren van de regiobijeenkomsten willen we faciliteren dat zoveel mogelijk rekencoördinatoren gevoed kunnen worden met nieuwe kennis en ontwikkelingen rondom het verzorgen van goed rekenonderwijs. We werken hierbij samen met de organisatie van de Nationale RekenCoördinatorDag en het SLO, die onder andere Masterclasses voor rekencoördinatoren gaan organiseren.