Wij zijn jarig!

In 2022 bestaan wij 40 jaar en daarom gaan we op verschillende locaties een feestje geven.

Op verschillende plekken in het land organiseren we samen met hogescholen (Pabo’s) feestelijke bijeenkomsten met inhoudelijke programma’s. Ook hier zal er volop ruimte zijn om succesverhalen met elkaar uit te wisselen. Iedereen is uitgenodigd. Houd hiervoor nieuwsbrief, website en socials in de gaten! Zien we jou ook op een feestje op locatie?

Feestje in Assen!

Woensdag 12 oktober

De Nederlandse vereniging voor de ontwikkeling van rekenwiskundeonderwijs (NVORWO) is 40 jaar geworden en viert dat met een aantal rekeninhoudelijke feestjes verspreid door het land. Op 12 oktober vieren we dit op de pabo in Assen, met als thema: rekenen-wiskunde met jonge kinderen. Wij willen u laten ervaren hoe geweldig het is als jonge kinderen rekenideeën ontwikkelen, met wiskundige concepten kunnen spelen en enthousiast over hun rekendenken kunnen praten.

Om 15.30 u verzorgt Maarten Dolk (mede-auteur van ‘young mathematicians at work’) de aftrap met een lezing:
Jonge kinderen zijn veel op onderzoek. ‘Ze vragen me de oren van het hoofd’, zeggen jonge ouders weleens. Er valt ook zoveel te ontdekken, te doorgronden, te begrijpen, te doen: een taal leren met alle regelmaat en onregelmaat, de getallenrij kennen, begrijpen wat tellen precies is en dat goed kunnen uitvoeren, een ordening zien in een chaos, de ruimte verkennen. Ik noem maar een paar hoogstandjes die jonge kinderen behalen.

Ik zal aan de hand van een aantal rekenactiviteiten en enkele videofragmenten bespreken hoe we deze nieuwsgierigheid, deze onderzoekhouding, en het leren en begrijpen in het onderwijs kunnen stimuleren en benutten.

Na de lezing van Maarten Dolk is er pauze (met gebak, het is tenslotte feest)

Na de pauze kan er gekozen worden uit vier workshops:
Spelend en bewegend rekenen met Semsom, rekenonderwijs voor jonge kinderen – Marianne Espeldoorn (mede-auteur van Semsom)
Spelend en bewegend rekenen wordt steeds populairder. Het blijkt dat kinderen daar veel van leren en dat het een leuke en efficiënte manier is om kinderen te laten rekenen. Hoe kan je nu zelf op een goede manier speelse en bewegende elementen toevoegen aan een rekenactiviteit voor jonge kinderen? In deze workshop gaan we aan de slag om zelf rekenactiviteiten te ontwerpen waarbij spel en beweging een belangrijke rol spelen. We delen belangrijke uitgangspunten van een goed rekenspel en een goede bewegingsactiviteit. We laten je voorbeelden zien van speelse rekenactiviteiten uit de rekenmethode Semsom. Als je de ontwerpprincipes hebt begrepen kun je voor je eigen leerlingen een goede rekenactiviteit ontwerpen.

Met Bee-Bot werken aan rekenen-wiskunde en digitale geletterdheid – Crista Casu
De Bee-Bot heeft het uiterlijk van een bij maar kan ook gemakkelijk andere gedaantes aannemen door hem aan te kleden. Binnen de context van een thema wordt de Bee-Bot ingezet om routes te volgen en te ontwerpen. Van commando’s uitproberen tot het maken van een plan. Het plan testen en evalueren, vervolgens wijzigen als dat nodig is of er een nieuw idee is. 

De interactieve workshop toont een voorbeeld hoe de Bee-Bot ingezet kan worden om de rekenen-wiskundige ontwikkeling in samenhang met computational thinking te stimuleren. Binnen het domein meetkunde komen oriënteren en lokaliseren aan bod in relatie met programmeren.    

Computational thinking is een onderdeel binnen digitale geletterdheid. Het omvat niet enkel programmeren maar ook logisch denken. Door te experimenteren en te onderzoeken ontwikkelen kinderen probleemoplossend vermogen.  

Kleuterwiskunde in het spel – Francien Garssen
Spelen is een basisbehoefte van kleuters. In dat spel exploreren kinderen de wereld, waarvan wiskunde een onderdeel is. In deze workshop zetten we de rekendidactische bril op bij het bekijken van spelsituaties. Welke wiskunde gebeurt daar al? Welke rekentaal gebruiken kinderen daarbij? Welke rol kan ik als leerkracht spelen in het verrijken en verdiepen van dit spel, zodat het nog wiskunde-rijker wordt en kinderen nog meer rekentaal gaan gebruiken? Tijdens de workshop is er ruimte om na te denken over de (potentiële) reken-wiskundemomenten binnen het spel van kleuters in jouw eigen praktijk.

Beweeg je door de rekenles in de middenbouw – Petra Kroon (www.derekenhoek.nl)
In de workshop Beweeg je door de rekenles in de middenbouw staat het vormgeven van het rekenonderwijs in groep 3 en 4 centraal. Zo bespreken we hoe je een rekenles doelgericht, maar spelenderwijs kunt organiseren. We gaan in op de organisatie, de (cruciale) doelen, extra rekentijd en een rijke leeromgeving. Daarnaast krijgt het rekenen binnen een thema aandacht (herfst, Sinterklaas en kerst). Aan het eind van de workshop ga je met concrete ideeën en materialen naar huis.

Om 18.00 u. is het feestje afgelopen en wij rekenen erop dat u een zak gevuld met kennis en ideeën mee naar huis neemt.

Inschrijven voor het rekenfeestje kan via deze link https://forms.office.com/r/xTQbpFphHn

Feestje in Rotterdam!

Rekenfeestje van de NVORWO ‘Rekenen op de toekomst’

Wanneer er gedacht wordt aan rekenen, worden al gauw de boeken erbij gepakt om aan de slag te gaan met kale rekensommen, gericht op het antwoord, maar verder weinig context. Inmiddels weten we allemaal dat rekenen méér is dan alleen het uitrekenen van een antwoord. Hoe zien we dat terug in onze maatschappij? Hoe bereiden wij kinderen voor om gecijferde burgers te worden? Welke tools zijn daarvoor nodig? Hoe zien we dat voor de toekomst?

De NVORWO nodigt u uit om mee te denken over deze vraagstukken. Kees Hoogland, Jos van den Bergh en de vakgroep rekenen-wiskunde van TMH nemen u graag mee in deze complexe, maar zeer interessante kijk op rekenen-wiskunde.

Praktisch:

Wanneer? Woensdag 19 oktober 2022 van 16.00u tot ongeveer 19.00/ 19.30u

Waar? Thomas More Hogeschool, Stationssingel 80 in Rotterdam

Voor wie? Leerkrachten, opleiders, studenten, geïnteresseerden Deelname is gratis (incl broodmaaltijd)

Inschrijven kan via de volgende link tot en met maandag 17 oktober

Feestjes die gevierd zijn!

7 september 2022 “Feestje Zwolle”

Hogeschool KPZ organiseerde in het kader van het 40-jarig jubileum van NVORWO de Conferentie Bouwen vanuit vertrouwen. Kansrijke ontwikkeling vanuit reken-wiskundig perspectief. Een geweldig ‘rekenfeestje’!

17 mei 2022 “Feestje in Zwolle”

Hogeschool Windesheim organiseerde in het kader van de 40-ste verjaardag van de NVORWO op 17 mei 2022 een mooi rekeninhoudelijk feest! Met als thema: De sterke rekenaars, creatief uitgedaagd!

2 juni 2022 “Feestje in Amsterdam”

Hogeschool IPABO organiseerde in het kader van het 40-jarig bestaan van de NVORWO een feestelijke bijeenkomst. Met als thema: Reken-wiskundeonderwijs draagt bij aan kansengelijkheid.