Wij zijn jarig!

In 2022 bestaan wij 40 jaar en daarom gaan we op verschillende locaties een feestje geven.

Op verschillende plekken in het land organiseren we samen met hogescholen (Pabo’s) feestelijke bijeenkomsten met inhoudelijke programma’s. Ook hier zal er volop ruimte zijn om succesverhalen met elkaar uit te wisselen. Iedereen is uitgenodigd. Houd hiervoor nieuwsbrief, website en socials in de gaten! Zien we jou ook op een feestje op locatie?

Feestje in Zwolle!

Dinsdag 17 mei vanaf 17.00 uur

Hogeschool Windesheim organiseert in het kader van de 40-ste verjaardag van de NVORWO op 17 mei 2022 een mooi rekeninhoudelijk feest! Met als thema: De sterke rekenaars, creatief uitgedaagd!
Tijdens dit feestje hebben wij mooie rekeninhouden te delen! Door Suzanne Sjoers word je meegenomen in de wereld van de sterke rekenaars. Jarise Kaskens maakt een koppeling tussen rekengesprekken en sterke rekenaars. Pabo 4 studenten hebben onderzoek gedaan naar sterke rekenaars in relatie tot leerkrachthandelen. Zij delen de uitkomsten van hun onderzoek. Er is ruimte voor ontmoeting, rondetafelgesprekken en mooie inhouden. Klik hier om je aan te melden.

Programma:
16.45 -17.00 uur: inloop
17.00 – 17.10 uur: welkom
17.10 – 18.00 uur: lezing Suzanne Sjoers
18.00 – 18.20 uur: pauze (koffie/thee, soep&broodje)
18.20 – 18.50 uur: lezing Jarise Kaskens
19.00 – 19.45 uur: presentaties onderzoek, ronde tafelgesprekken, ontmoeting & afsluitende borrel

Feestje in Amsterdam!

Donderdag 2 juni van 16.00 uur tot 18.00 uur

Hogeschool IPABO organiseert in het kader van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs (NVORWO) een feestelijke bijeenkomst.

Thema: reken-wiskundeonderwijs draagt bij aan kansengelijkheid.

Ronald Keijzer, lector rekenen-wiskunde, zal in zijn openingslezing schetsen hoe het reken-wiskundeonderwijs kansengelijkheid kan bevorderen. In werkgroepen zal het thema kansengelijkheid in relatie tot het reken-wiskundeonderwijs verder uitgewerkt worden. De dag wordt afgesloten met een feestelijke borrel.

Datum: donderdag 2 juni 2022
Tijd: 16-18 uur
Plaats: Hogeschool IPABO, locatie Amsterdam
Deelname is kosteloos.

Aanmelden

Klik hier om aan te melden.

Medio maart vindt u hier het volledige programma van de studiemiddag.

Organisatie van deze studiemiddag is in handen van de vakgroep rekenen-wiskunde van Hogeschool IPABO. Coördinatie en informatie: Mara Otten.

Vragen of opmerkingen: neem contact op met het lectoraat rekenen-wiskunde.

Feestje in Zwolle KPZ

7 september 16:00 – 20:00

Feestje in Assen!

Woensdag 12 oktober

De NVORWO is 40 jaar geworden en viert dat met een aantal rekeninhoudelijke feestjes. Op 12 oktober vieren we dit op de pabo in Assen, met als thema: rekenen-wiskunde met jonge kinderen. Wij willen u laten ervaren hoe geweldig het is als jonge kinderen rekenideeën ontwikkelen, met wiskundige concepten kunnen spelen en enthousiast over hun rekendenken kunnen praten.

Het programma ziet er als volgt uit:
Om 15.30 u verzorgt Maarten Dolk (mede-auteur van ‘young mathematicians at work’) de aftrap met een lezing waarin hij laat zien wat er kan gebeuren als je (jonge) kinderen benadert als wiskundige onderzoekers.

Na de pauze (met gebak, het is tenslotte feest) zijn er workshops
*met Crista Casu over Steam (Science, technologie, engineering, art and mathematics) voor kinderen in groep 1-4
*met Petra Kroon (www.derekenhoek.nl) over de doelen van groep 3-4 als uitgangspunt nemen om spelenderwijs te werken en te leren
*met Marianne Espeldoorn, mede-auteur van de methode Semsom, over deze nieuwe reken-wiskundemethode, die speciaal is ontwikkeld voor groep 1-4.
*met Francien Garssen over het leren herkennen van de wiskunde in het dagelijkse spel van kleuters

Om 18.00 u. is het feestje afgelopen en wij rekenen erop dat u een zak gevuld met kennis en ideeën mee naar huis neemt.

Opgeven:
U kunt zich alvast inschrijven via paboassen@nhlstenden.com, nadere informatie over de workshops en hoe u zich daarvoor kan inschrijven, ontvangt u dan later via de mail