Een beschrijvingskader voor rekenapps

Presentatie NVORWO studiedag op 5 april 2019.