Veertig jaar

Veertig jaar rekenen- en wiskundeplezier

Twee keer twintig jaren en misschien

Is dat ook wel te zien als vier keer tien

Of met wat fantasie als tien keer vier

 

En valt er wat te vieren, ben ik er altijd bij,

Kan ik op zo’n feestje amper wachten

Mensen lijken feestjes hoog te achten

Acht maal vijf maal zijn zij van de partij

 

Maar loop je met een lustrum in gedachten

Dan zijn er acht in veertig jaar te zien

Nog kleinere jubilea doen misschien

Een al te sterk beroep op ieders krachten

 

We vieren daarom ééns in de veertig jaar

Plezier in rekenen en doen dat met elkaar